Tymczasowy numer telefonu online dating

W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym staraj się odpowiednio zabezpieczyć komputer oraz stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa. Czy adres strony do logowania zawsze rozpoczyna się od https://2.

Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;3.

Zgubioną czy ukradzioną kartę kodów należy zablokować – może tego dokonać pracownik banku.

Z menu po lewej stronie wybierz opcję Aktywuj kartę kodów oraz podaj wymagany kod z dotychczasowej Karty Kodów.Nie możesz posiadać aktywnych dwóch metod uwierzytelniania.W każdej chwili możesz jednak zmienić kody SMS na Kartę Kodów i odwrotnie – możesz tego dokonać w placówce Banku. Możesz tego dokonać w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego.Token co 30 sekund generuje unikalne kody, które podczas wykonywania przelewu czy zakładania lokaty należy wpisać w EBO e Bank on Line.Token to wygodna i bezpieczna aplikacja, a jej obsługa jest bardzo prosta.

Leave a Reply